Partene kom til enighet først over tolv timer på overtid. Meklingsfristen var midnatt natt til søndag.

Lønn, reisebestemmelser, problematikk rundt sosial dumping og ikke minst pensjon har vært sentrale stridstema i meklingen.

Norsk Industri opplyser at partene er enige om et generelt kronetillegg i år på null kroner. Resultatet av overheng (1,1 prosent), tekniske endringer og forventet glidning gir imidlertid en årslønnsvekst på 2,4 prosent.

Overenskomsten i det såkalte frontfaget er spesielt viktig, fordi den danner et viktig grunnlag for øvrige meklinger utover våren.

LES OGSÅ: Streikefare for 324 nordhordlendingar frå søndag av

Hvis partene ikke hadde blitt enige, ville norsk industri blitt rammet av en storstreik.

– Jeg forventer nå at etterfølgende oppgjør ender innenfor frontfagets rammer og dermed er lojale mot industrien, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Resultatet innebærer ytterligere redusert lønnsvekst i Norge, i tråd med utviklingen de siste år. Lønnsveksten i Norge er etter dette oppgjøret på linje med sentrale handelspartnere, opplyser Norsk Industri.

Lier-Hansen mener det er avgjørende for norsk konkurranseevne og sikring av fremtidige industriarbeidsplasser at utviklingen fortsetter. (©NTB)