Norled melder om redusert kapasitet på to ferjeavgangar torsdag ettermiddag på sambandet Leirvåg - Sløvåg.

Dette gjeld avgangane klokka 13.15 frå Leirvåg og klokka 14.45 frå Sløvåg. Begge tilfellene skuldast transport av farleg last.

Det er difor berre tillate med 25 passasjerar på desse to avgangane.