Norled melder om redusert kapasitet på ferjesambandet Leirvåg - Sløvåg laurdag. Først var det avgangen frå Leirvåg klokka 07.15 som gjekk med seg farleg last.

Det samme gjeld avgangen klokka 11.45 frå Sløvåg.

Det er difor berre tillate med 25 passasjerar på desse to avgangane.