Vegtrafikksentralen vest melder om redusert kapasitet på ferjeavgangen klokka 17.15 frå Leirvåg til Sløvåg.

Årsaka er spesialtransport, og det er difor berre tillate med 25 passasjerar på denne avgangen.