Norled melder om redusert kapasitet på ferjesambandet Leirvåg - Sløvåg, på avgangen frå Sløvåg klokka 11.45 fredag.

Årsaka er transport av farleg last. Maksimalt 25 passasjearar kan vere med på denne avgangen.