Norled varslar om redusert kapasitet på ferjesambandet Leirvåg - Sløvåg tysdag morgon på klokka 06.15-avgangen frå Leirvåg.

Årsaka er transport av farleg last.

Det er maksimalt tillate med 12 passasjerar på denne avgangen.