Alle 750 i motorfabrikken er tilbudt å søke sluttpakke

Alle 750 ansatte på motorfabrikken til Rolls Royce på Hordvikneset har fått tilbud om sluttpakke. Foto: Rolls Royce

Alle 750 ansatte på motorfabrikken til Rolls Royce på Hordvikneset har fått tilbud om sluttpakke. Foto: Rolls Royce

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Rolls-Royce-eide Bergen Engines varsler at 60 ansatte må godta en sluttavtale hvis bedriften skal unngå oppsigelser.

DEL

Motorprodusenten med tilhold på Hordvikneset i Bergen har slitt med ordretørke.

For å spare kostnader har Bergen Engines i fjor og i år praktisert en permisjonsordning der en større gruppe ansatte til en hver tid har vært helt eller delvis permittert. Nå ser ledelsen seg tvunget til å kutte mer. 

Av den grunn er samtlige ansatte i Bergen Engines tilbudt å søke sluttpakker.

250 færre på to år

For et par år siden talte staben i Bergen Engines nærmere 1000 ansatte. Etter fjorårets heftige nedbemanningsrunde, er det i underkant av 750 ansatte igjen, per i dag. 

Nå melder BA at arbeidsstokken skal slankes ytterligere, noe som står i sterk kontrast til situasjonen på samme tid i 2014, da alle 960 ansatte fikk utbetalt bonuser.

Etterlønnen som nå tilbys er på inntil ett år, avhengig av ansiennitet og alder, og er uten arbeidsplikt, får BA opplyst.

Bergensbedriften har ambisjoner om å oppnå bemanningsreduksjonen gjennom frivillighet.

Ifølge HR-sjef Rebekka Eldøy i Bergen Engines er det lagt opp til at 60 ansatte må takke ja til tilbudet om sluttpakke for å unngå oppsigelser.

– Vi jobber fremdeles med å definere et konkret omfang, men det er gitt et anslag på cirka 60. Det mener vi er et realistisk anslag, sier Eldøy.

Fortsetter med permitteringer

De nærmere 750 ansatte har frist ut september, og bemanningsreduksjonen vil ha effekt innen utgangen av året.

– Vi tilbyr sluttpakke for å promotere frivillighet i en situasjon der vi ser oss nødt til å redusere bemanningen. Sammenlignet med forrige runde blir denne mye mindre. Bakgrunnen er at vi ikke ser forbedring i markedet på kort sikt, sier Eldøy.

– Vil permisjonsordningen fortsette parallelt?

– Ja, vi fortsetter med permitteringer inntil videre. Per i dag er rundt 80 ansatte permitterte, svarer HR-sjefen.

Det er berre veker sidan bedrifta feira  70-årsjubileum.

Bergen Engines

Bergen Engines er den eneste gjenværende internasjonale motorprodusent i Norge.

Motorfabrikken på Hordvikneset i Bergen produserer diesel- og gassmotorer, og leverer motorer til maritim næring, kraftproduksjon, samt olje- og gassnæringen.

Selskapet har nærmere 750 ansatte i Bergen.

Den første motoren ble levert fra Bergen Mekaniske Verksted i 1946.

Siden den gang er det bygget ny fabrikk på Hordvikneset i 1971, og den første gassmotoren ble levert i 1991.

I 1999 ble selskapet en del av Rolls-Royce og fra 1. juli 2013 et datterselskap av Rolls-Royce Power Systems AG med tyske Daimler inne på eiersiden.

I 2014 hadde Bergen Engines en omsetning på 2,24 milliarder kroner og 142 millioner i underskudd.

Artikkeltags