– Eg har sjølv vore i Kina og sett den raude sola gjennom svovelskyene, eg veit kva kolkraft fører til

Artikkelen er over 2 år gammel

Avisa Nordhordland har snakka med fem på gata om dei ville valt ein annan veg til yrkeskarrieren om dei fekk velja på nytt, om deira tankar rundt ungdommen sine yrkesval og framtida for næringslivet i Nordhordland.