Motitech fekk mest - sjekk kven andre som fekk SPINN-midlar

Artikkelen er over 4 år gammel

– Det er ei flott anerkjenning av arbeidet vi gjer, seier Roald Kvam frå Meland- firmaet Motitech. Dei fekk den største tildelinga på 75 000 kroner.