Et vedtatt trafikkaos

LANG LANG REKKE: Bussar, privatbilar, firmabilar og lastebilar står i lang kø for å komme ut frå Haukås næringspark i Åsane og ut på E39 i rushtida.

LANG LANG REKKE: Bussar, privatbilar, firmabilar og lastebilar står i lang kø for å komme ut frå Haukås næringspark i Åsane og ut på E39 i rushtida. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

En rekke vedtak som ikke henger sammen er grunnen til det komplette trafikkaoset i Åsane.

DEL

Kommentar(BA): «Fremkommeligheten på hovedveinettet i Bergensregionen har blitt mye bedre både i og utenfor rush. Reisetiden har blitt mer redusert for bil enn for kollektivtrafikken. Nytten av å disponere bil har dermed økt både absolutt og relativt i forhold til kollektivtransport.»

Slik står det i rapporten «Effekter av byspredning på bilhold og bilbruk», som Transportøkonomisk Institutt presenterte i 1999. Slett ikke alle vil være enige i den konklusjonen i dag. For mens flere og flere har tatt TØIs påstand om at «nytte av å disponere bil har dermed økt» på alvor, og dermed skaffet seg en, står de samme bilistene i bilkø både i nord og vest, og ofte i sør.

Situasjonen i Åsane, som BA nylig omtalte, er langt på vei vedtatt av myndighetene. I Haukås Næringspark er det de siste årene etablert en rekke butikker og kontorer som tiltrekker seg bilkjørende kunder og ansatte. Senest i 2012 vedtok bystyret i Bergen to utbyggingsområder i Haukås Næringspark. I en melding på kommunens nettsider heter det at «planområdet omfatter også vei, gang-/sykkelområder og vegetasjonsskjerm». De to siste punktene er tydeligvis viktigst. Det kan virke som om bergenspolitikerne mente kundene skulle gå og sykle til Coop Obs Bygg.

Eikåstunnelen

Heller ikke i Statens vegvesens merknad til planen er trafikkforholdene noe særlig dominerende. I papirene herfra går det frem at det ble holdt et møte med veivesenet i august 2010. «Der ble det avklart at oppstart av planarbeidet med Eikåstunnelen (vil) ikke komme i konflikt med denne planen».

Og her er vi ved kjernen til problemet. For selv om Eikåstunnelen ikke fysisk kommer i konflikt med planen, er den indirekte en hovedårsak til at biler og busser bruker en halv time på å komme seg fra garasjen og ut i hovedveien.

Rundt tusenårsskiftet skrev jeg en lederartikkel i Knarvik-avisen Strilen (Svein Tore Havre er tidlegare Strilen-redaktør, journ.anm.) der jeg på det sterkeste advarte mot at Eikåstunnelen ble bygget. Riktignok ville den kutte bort en skikkelig flaskehals over Vikaleitet, men samtidig ville den gi myndighetene en grunn til ikke å prioritere Nyborgtunnelen, som trolig vil bli hetende Nordhordlandstunnelen hvis den noen gang blir bygget. Utbyggingen av Haukås Næringspark var ikke særlig dominerende den gang. Hadde den vært det, ville jeg nok brukt det også som argument mot tunnelen.

Trafikkutviklingen

Det er lett å være etterpåklok, men man trenger ikke være kretsmester i trafikkforståelse for å forutse at kombinasjonen firefelts tunnel og regulering til blant annet handel med arealkrevende vareslag ville skape kaos. Spesielt når det meste av trafikken som sluses gjennom området ikke har noe der å gjøre.

Man kunne alt på den tiden se det av trafikkutviklingen, for eksempel over Nordhordlandsbroen, som ble åpnet i 1994. I 2000 var årsdøgnstrafikken over broen 7975. Ti år senere, altså noen år før bergenspolitikerne vedtok mer utbygging på Haukås, var den 14.911. I fjor passerte 17.617 biler over broen. Til sammenligning er trafikken på E39 forbi Haukås Næringspark, rundt 25.000.

Hvis man legger til grunn at de aller fleste av de 17.617 bilistene som krysser Nordhordlandsbroen, ikke har Haukås Næringspark eller områdene rundt som mål, ser man hvor mye trafikk man kunne fått bort fra området – om man da hadde bygget en tunnel fra Vågsbotn til Klauvaneset.

Ser alt i sammenheng

Dessverre har Eikåstunnelen vært en effektiv sperre mot å prioritere dette prosjektet, som opprinnelig ble diskutert i forbindelse med planleggingen av broen. I kamp om midler fra både andre deler av Bergen og Hordaland og andre deler av landet, har Eikåstunnelen gjort det lett å utsette Nyborgtunnelen. Til Åsane-bilistenes daglige frustrasjon.

Enda verre er det at man i dag ser tunnelplanene i sammenheng med Ringvei Øst mellom Nesttun og Arna, som også har vært diskutert i evigheter, men som nå er forlenget videre nordover. Og myndighetene? De vil starte utbedringen mellom Indre Arna og Ytre Arna, den delen på østsiden av Bergen som har best vei i dag.

Det er dystre signaler for Nyborgtunnelen. Og for køstående bilister på Haukås. Det spørs om de vil være enige i TØIs konklusjon i rapporten som ble gitt ut for snart 20 år siden.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags