Ved valget i fjor høst var en av Fremskrittspartiets viktige valgkampsaker å fjerne eiendomsskatten. For oss en fullstendig usosial skatt som hverken tar hensyn til inntekt, gjeldsbelastning eller familiesituasjon.

FrP ønsker å fjerne kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt fra innbyggerne sine. Boligen vår skal være et hjem, ikke et skatteobjekt. Vi har nå lagt begrensinger på hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med og gjennom regjeringserklæringen har vi satt mål om å senke makssatsen som kommunene kan ta.

Det er et paradoks at mange kommuner som krever inn eiendomsskatt også hadde re

kordstore overskudd i fjor. Hvorfor velger norske kommunepolitikere ikke heller å kutte i eiendomsskatten når de har denne muligheten? Det burde vært en selvfølge at overskuddene kom innbyggerne til gode. Det er de som betaler.

Boligen vår skal være et hjem, ikke et skatteobjekt.

Helge André Njåstad

Når en kommune først begynner å kreve inn eiendomsskatt, er det nesten umulig å kutte den. Istedenfor å lete etter nye måter å spare penger på blir det lettere å bare øke eiendomsskatten. Kommunene burde kutte kostander, konkurranseutsette tjenester og kutte overskuddet sitt.

Fremskrittspartiet vil også i fremtiden være det partiet som kjemper for å fjerne eiendomsskatten, men enn så lenge bør norske kommuner på en kraftig avrusning for å kvitte seg med avhengigheten til eiendomsskatten.