«Rettssakene er uheldig for Knarvik senter og Knarvik som handelsstad»

Rettssakene blant aktørane i Knarvik senter er ikkje heldig verken for senteret eller Knarvik som handelsstad, skriv Nh-redaktøren i denne leiaren.

Rettssakene blant aktørane i Knarvik senter er ikkje heldig verken for senteret eller Knarvik som handelsstad, skriv Nh-redaktøren i denne leiaren. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeiarFor rundt eit år tilbake fortalde vi om ein stor og langvarig konflikt i Knarvik senter. Knarvik Senterforening, som representerer butikkar og leigetakarar i senteret, følte seg lurt for fleire millionar kroner av huseigarane og selskapet Knarvik Senterutvikling.

Saka har fleire stridsspørsmål, men det handlar i grove trekk om avtalane som er skrivne med Meny/NorgesGruppen og Vinmonopolet. Desse leigetakarane har fått redusert- og fritak for å betale senter- og marknadsføringsavgift, noko senterforeininga meinte huseigarane ikkje hadde lov å gje dei i henhold til avtalen med senterforeininga.

Millionkrangel på kjøpesenteret 

Senterforeininga meiner dei på denne måten indirekte har sponsa Meny/NorgesGruppen og Vinmonopolet og tapt millionar. Saka har vore prøvd løyst i fleire år, men partane kom ingen veg gjennom vanleg dialog. Senterforeininga valde å ta ut stevning, og saka kom til slutt opp for Bergen tingrett, der den gjekk over tre dagar tidleg på nyåret.

Dommen fall 6. februar. Den blei eit nederlag for senterforeiniga, som tapte og også må ut med 369.000 kroner i sakskostnader til NorgesGruppen. På noverande tidspunkt er det ikkje kjent om senterforeininga vil anke dommen. Huseigarane, først og fremst representert ved Olav Kåre Vatnøy, er fornøgd og seier i dagens avis at dommen er som forventa. Han håpar no på ro i senteret.

Det får han nok ikkje heilt med det første. For senterforeininga har også ei sak mot Vinmonopolet som skal opp i retten i slutten av mars.

Vi meiner desse rettssakene er uheldige både for Knarvik senter og Knarvik som handelsstad. At huseigarar og leigetakarar i kjøpesenteret, som skal vere heile regionens samlingspunkt, må i retten i ein bitter strid er ikkje heldig med tanke på utviklinga av senteret og Knarvik som handelsstad. I verste fall vil butikkar og kjedar folk gjerne skulle sett etablerte seg i Knarvik vegre seg for å gå inn i senteret på grunn av alle konfliktene. På den positive sida kan det å få sakene endeleg avgjort i retten vere det som skal til for å sette punktum og bli samde om vegen vidare.

Jussen har ikkje vi grunnlag for å uttale oss om, men når desse sakene er ferdig i rettssystemet er det heilt tydeleg eit behov for nye og tydelege avtalar mellom alle aktørane i senteret som forhindrar slike konflikter i framtida. For mykje av grunnen til at desse sakene har endt i konflikt og bitre rettssaker skuldast gamle og uklare avtalar som kan tolkast på mange forskjellige måtar. Med tanke på den svært kompliserte eigarstrukturen i senteret er det nesten lagt til rette for konflikter.

PS! Avisa Nordhordland er forplikta til medlemsskap i senterforeininga gjennom vår leigeavtale. Bedrifta har ikkje noko rolle i konflikten.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags