To avgangar innstilt på ferjesambandet Lavik - Oppedal

Melder om tekniske problem.