Svaret låg på djupt vatn

Av

Eit ektepar som var sporlaust borte, blodflekkar i snøen og miniubåtjakt på 340 meters djup. Pensjonert lensmann Harald Andersen skreiv kriminalhistorie i 1986.