No begynner uvêret - NVE med flaumvarsel på oransje nivå

Regnet kjem først, så bles det opp til storm i kasta.