Dag Jørgen er legevaktsjef i Nordhordland - vil ta over legevakta i Bergen

Legevaktsjefen ved Nordhordland legevakt i Knarvik er ein av to søkjarar til tilsvarande stilling i Bergen.