Norled melder om redusert kapasitet på ferjesambandet Leirvåg - Sløvåg på avgangen klokka 09.15 frå Leirvåg måndag morgon.

På denne avgangen er det maksimalt tillate med 25 passasjearar.

Norled har ikkje opplyst om årsaka i meldinga denne gongen, men det er normale er transport av farleg last.