Norled melder torsdag kveld om redusert kapasitet på ferjesambandet Leirvåg - Sløvåg tidleg fredag morgon.

Det er avgangane klokka 06.15 og09.15 frå Leirvåg som går med redusert kapasitet.

Årsaka er farleg last og det får difor berre vere med 12 passasjerar på desse to avgangane.