Reduserar bompengane med 1,4 milliardar kroner

Bompengane skal reduserast både i byen og på landet. I Bergen kan bompengesatsen bli senka med 3 kroner og 40 øre.