Monika Kvamme tilsett som kommunalsjef

Monika Kvamme er ny kommunalsjef for helse og omsorg i Austrheim.