Ordføraropprør: Ber eigarkommunane på Austlandet stoppe Zephyr

Høyanger-ordførar Petter Sortland er ein av seks ordførarar som ber eigarane stoppe aktiviteten til vindkraftselskapet Zephyr i sine kommunar. Eigarane er Østfold fylkeskommune og kommunar med adresse i Buskerud og Østfold.