Susanne (17) frå Meland skal leie Vestlandsungdommen

På det første møtet for Vestland Ungdomsutval vart Susanne Sørli Slettebakken valt som leiar. Også tre andre frå Nordhordland fekk plass i utvalet.