Historisk dag: No kjem det første vestlandstinget saman

19 representantar frå Sogn og Fjordane er med når det første fylkestinget for Vestland held konstituerande møte i Bergen. Her kan du følgje sendinga.