Her blir to vestlandsfylke til eitt

– Bli større enn Oslo, oppmoda kommunalstatsråd og bergensar Monica Mæland, då Hordaland og Sogn og Fjordane feira samanslåinga si.