Etterforskinga av Helge Ingstad-ulykka tidlegast ferdig til påske

Av

Etterforskinga til politiet av Helge Ingstad-havariet drar ut. Dei siger dei tidlegast er ferdig til påske.