Venter svært høg vasstand: – Det blir fare for overvatn og moderate øydeleggingar i strandsona

Dei neste to dagane er det venta svært høg vasstand fleire stader langs kysten, som ein kombinasjon av høgt tidvatn og ei oppsamling av vatn som følge av vind mot kysten.