– Totalforbodet mot open eld er no utvida til også å gjelda forbod mot skyting på skytebaner, seier brannsjefane i Austrheim, Radøy, Lindås, Meland og Modalen i ei pressemelding.

Forbodet gjeld også all skyting utanfor godkjente skytebaner.

– Det fine været den siste tida har ført til at det er svært tørt i regionen vår. Den store brannfaren gjer at vi også innfører forbodet mot skyting på skytebaner, heiter det i meldinga.

 

Forbodet kjem i tillegg til tidligare totalforbod mot å gjera opp eld utandørs.

– Forbodet gjeld frå og med i dag, 30. mai, og til me har hatt nedbør av betyding. Brann- og redningssjefane vil kunngjere når forbodet er oppheva.