Framleis stengt langs Mjåtveitvegen – snart kan det endre seg

Snart kan bebuarar og dei som jobbar langs Mjåtveitvegen måtta legge om køyrevanene sine på nytt.