I kveld samarbeider alle partia om valkampen: – Når vi skal nå ut til 12.000 husstandar, er det berre positivt med samarbeid

Leiar for valstyret i Alver kommune, Astrid Aarhus Byrknes, har tatt initiativ til ei ordning som kan løne seg for spesielt dei mindre ressurssterke partia.