Kjem du over slike hol, må du melde frå: – Det kan vere farleg for dei som ferdast på vegane

Våren byr på utfordringar for gamle vegar.