Bybilistane må punge ut meir bompengar for å gi omlandet ringveg

Av

Planlegginga av første trinn er godt i gang. Men skal vegprosjektet Ringveg aust få effekt, må bompengane rundt sentrum skruast opp.