110 omkom på norske vegar i fjor

Av

110 personar mista livet i trafikkulykker i 2019. Det er to fleire enn året før. Ingen barn under 16 år omkom i trafikken.