Batteriferja MF "Ampere" med ladeproblem

Batteriferja mellom Lavik og Oppedal har dei siste månadene hatt problem med lading av ferja, dette har ført til at fleire av avgangane har vorte kansellert.