Slik påverka trafikkaoset skulane: Gjev ikkje fråvær

Til trass for at Knarvik vidaregåande ikkje har opplever dei trafikale utfordringane som eit stort problem, har dei valt å ikkje føre fråvær på elevane som er forseinka grunna trafikken.