Seks tatt for mobilbruk og ein sjåfør mista nesten lappen