Vegvesenet kritisk til flytting av bomstasjonar: Meiner bom på E39 ved Nordhordlandsbrua bryter med nytteprinsippet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen meiner flytting av bomstasjonar i Åsane og ny bomstasjon på E39 ved Nordhordlandsbrua kan gi tilsvarande krav andre stadar i Bergen. Flytting av bom til Nordhordlandsbrua bryter dessutan med nytteprinsippet for bompengar.