Betydeleg lågare straumpris i år enn i fjor

Oslo 20180520.
Illustrasjonsbilde på straum, høgspentmast, energi, energiprisar, strømpriser, straumkabel. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Oslo 20180520. Illustrasjonsbilde på straum, høgspentmast, energi, energiprisar, strømpriser, straumkabel. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix Foto:

Av
DEL

Straumprisen i årets tredje kvartal låg i snitt på 42,5 øre per kilowattime. Det er ein nedgang på 23 prosent frå same periode i fjor, då prisen låg veldig høgt.

Prisen som oversikta til Statistisk sentralbyrå (SSB) er basert på, omfattar ikkje avgifter eller nettleige.

Noreg sitt vassdrags- og energidirektorat (NVE) trekker fram lågare brenselsprisar og høgare magasinfylling som bakgrunn for at prisane ikkje nådde det nivået dei låg på i fjor.

Den totale straumprisen for hushald, medrekna avgifter og nettleige, var i gjennomsnitt 108,8 øre per kilowattime (kWh) i årets tredje kvartal 2019. Dette er ein nedgang på 12 prosent samanlikna med same periode i fjor. Av den totale straumprisen utgjorde kraftprisen 39 prosent, nettleiga 28 prosent og avgiftene på elektrisk kraft dei resterande 33 prosentane.

(©NTB)

Artikkeltags