Eivind (21) opplever stor suksess, og har lokka brasilianske turistar til Stranda

Han gjer det ikkje for pengane, men med eit geniunt ønske om å vise fram heimstaden sin.