Vegvesenet kontrollerte: 10.000 i gebyr for overlast

Åtte køyretøy fekk skriftlege manglar, sju fekk bruksforbod og eit vart avskilta. I tillegg fekk ein lastebilsjåfør 10.000 i gebyr.