Meld til politiet grunna denne lastinga

Vegvesenet med storfangst på Frekhaug og Åsane.