Eldre i kø for å legitimere seg i banken

To ting kundane i kø var samde om, var at ventetida var lang, og at tiltaket var forståeleg.