es, Masfjorden
Irene Bratteng Fossheim

Sigrun (35) og Kjetil (36) flytta sju gonger før dei til slutt enda opp i Skjelsundet i heimkommunen Masfjorden. – Først no har vi funne vår plass og føler oss heime

No har dei bygd hus i Nordbygda, som er funkishus nummer to i heile Masfjorden. – Her stortrivst vi og vert buande. Vi har det utruleg bra her.
Publisert