Fylkesmannen meiner ungane ikkje treng skuleskyss då dei kan gå ned i grøfta om det kjem trafikk imot

Artikkelen er over 2 år gammel