Flytting av ungdomsskuleelevar engasjerer «heile» Masfjorden: Her er standpunkta dei har sendt inn til kommunen

Saka vert sendt ut på høyring i fjor sommar. Det vart sendt inn heile 28 svar. Her kan du lese eit utdrag frå dei.