Elevane vil ikkje bli flytta mot sin vilje: – Me er nøgd slik det er no

Forslaget om samanslåing av dei tre ungdomstrinna på Matre, Nordbygda og Sandnes vekkjer mykje engasjement. Men kva meiner elevane som saka faktisk handlar om?