Vil ikkje at KRIK-leiarar skal ha homofile partnarar

Av

Ei referansegruppe nedsett i KRIK anbefaler at den kristne ungdomsorganisasjonen framleis løfter fram ekteskapet som ei ordning mellom mann og kvinne.