Etter fleire år med venting blir det endeleg lys: - Eg er veldig glad

Det har i fleire år vore førespurnad om veglys på Solend og Marås. No kjem det endeleg.