Radøy-firma: Kan kutta ventetid på sjukehustime drastisk

Radøy-bedrifta Dynaplan AS har utarbeidd ein metode som vil kunna redusera ventetida ved norske sjukehus med over 80 prosent. Tre avdelingar ved Haukeland sjukehus skal no prøva ut forslaget til ny organisering.