(Firda) – Når Sogn og Fjordane har vald å tøye strikken sin så langt, så må dei ikkje bli overraska over om det kjem ein motreaksjon, seier Pål Kårbø (KrF), fylkesvaraordførar i Hordaland, til avisa BT.

På tysdag vedtok fylkestinget i Sogn og Fjordane å gi SFE-aksjar til kommunar i fylket, eit vedtak som var dømt til å hisse opp Hordaland-politikarar.

Det er snakk om milliardverdiar i SFE-aksjar som Sogn og Fjordane vil sikre at blir verande i fylket før samanslåinga med Hordaland.

– Det er klart at når det kjem ny diskusjonar mellom Hordaland og Sogn og Fjordane, så vil det som skjedde i dag bli hugsa, seier Kårbø til BT.

Det har vore heit usemje mellom fylkespolitikarane i nabofylka om kva Sogn og Fjordane skal få lov til å gjere med SFE-aksjane sine.

Dette er knepa dei vil bruke i kraftkrangelen, om Hordaland gjer seg vanskeleg