Valforskar fryktar handlingslamma kommunar: - Det verste som kan skje er at politikken blir ståande stille

Protest og opprør pregar årets val. Men resultatet kan bli kommunestyre med avgjerdsvegring, fryktar valforskar.